​​ارسال پیام 

شرکت توکان تایر 

تهران خیابان وزرا کوچه بیستم پلاک 10 واحد 9​​​​​​​

021-88700340

شنبه تا چهارشنبه 9:30 تا 17​​​​​​​

پنجشنبه 9:30 تا 13

(​​5 خط آزاد)