Rock 535

طرح گل V شکل

طراحی سه بعدی برای افزایش قدرت فرمان گیری بویژه بر سر پیچ ها

طرح شیار اصلی Y شکل

طراحی منحصربفرد برای جذب لرزشهای وارد شده از جاده

طراحی سر شانه های باز

عملکرد عالی خود تمیزشوندگی در شیارهای لاستیک