ROCK 757 

طراحی هرمی شکل

افزایش قدرت جنگ زنی  در زمین های آفرود

افزایش قدرت جنگ زنی  در زمین های آفرود

طراحی شیارها برای زدودن گل و لای

شانه های مقاوم

برای محافظت دوچندان و جلوگیری از پنچری

طراحی ضدلغزش

ورقهای فولادی تعبیه شده و طراحی شیارها موجب عملکرد بسیار مناسب در آفرود میگردد