ROCK 818

شیارهای زیگزاگی

افزایش قدرت چنگ زنی و راندن آب به کناره ها

بکارگیری ورقه های فولادی سه بعدی و مشبک

افزایش قدرت چنگ زنی و ترمزگیری

طراحی بسته شانه های لاستیک

افزایش مانوردهی بر سر پیچها

طراحی نامتقارن و چندگانه

اطمینان از سواری نرم و آسوده