ROCK 737 

طراحی گل چهارفصل

مناسب برای تمامی جاده ها و تمامی فصول

طراحی شیارهای آج پهن

جلوگیری از گیر کردن سنگریزه و شن در میان شیارها

طراحی زیگزاگ ورقه های فولادی

ارتقای جمگ زنی در زمینهای خیس و آفرود

فرمول ویژه چسب آج

افزایش عمر لاستیک